Obhajující prezident Šťovíček: Autoklub slouží všem motoristům, podporujeme talenty

Radek Vičík Radek Vičík
6. 12. 2020 7:08
Příští týden proběhne prostřednictvím delegátů jednotlivých klubů volba prezidenta Autoklubu ČR distanční formou. Proti současnému prezidentovi Janu Šťovíčkovi nastupuje jediný protikandidát, bývalý výkonný ředitel Autoklubu Adam Eliáš. Deník Aktuálně.cz vyzpovídal oba uchazeče o post prvního muže českého motorismu.
Jan Šťovíček.
Jan Šťovíček. | Foto: Autoklub ČR

Jaká tři slova se vám nejdříve vybaví, když se řekne Autoklub České republiky?

Tradice, hrdost, soudržnost. Tradice jako náš závazek generacím předků, kteří od roku 1904 začali psát naši historii. Hrdost na naše úspěchy, mezinárodní renomé a příslušnost k občanské společnosti. Autoklub ČR není jen národní sportovní autoritou pro motorsport, podílíme se na zvyšování bezpečnosti silničního provozu, poskytujeme služby řidičům, pěstujeme odkaz technického umu a úspěchů tuzemských výrobců od začátků motorismu. A soudržnost, to je pro mě autoklubácká rodina, spousta obětavých a zapálených lidí, která žije motorismem. Díky nim je Česká republika pořadatelskou velmocí motoristického sportu.

Jaká by měla být dlouhodobá vize Autoklubu ČR? V čem by měl být ve 21. století svým členům a vůbec celé společnosti prospěšný?

V návaznosti na odkaz a skvělou historii, zejména prvorepublikovou, pokračovat v budování Autoklubu České republiky jako součásti tradiční občanské společnosti a základů demokratického státu. Daleko přesahující pozice sportovního svazu nebo zájmové organizace, v tom vidím moji základní vizi Autoklubu ČR, kterou už rozvíjíme čtvrtým rokem. A samozřejmě hájit zájmy motoristů a bojovat za ně, například v oblasti tvorby a novelizace legislativy, přispívat ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Naše projekty jsou už dnes velmi úspěšné a Autoklub ČR si vybudoval silnou pozici a renomé i u státních orgánů a institucí.

Jak ji podle vás v současné době naplňuje?

Začínali jsme na nule, před čtyřmi lety byla činnost Autoklubu ČR omezena jen na funkci sportovního svazu. Už nyní jsme mnohem viditelnější, naplňujeme celospolečenskou roli. Jako příklad mohu uvést naši účast na oficiálních národních oslavách století republiky, na nichž jsme se podíleli jako jedna z mála nestátních organizací.

Noví sponzoři i partneři

Co se vám za uplynulé čtyři roky na postu prezidenta Autoklubu ČR povedlo?

V oblasti ekonomiky a financí jsme se vyrovnali s třetinovým poklesem dotací po korupční aféře na ministerstvu školství v roce 2017. Z podstatné části jsme tento výpadek dokázali nahradit příjmy od sponzorů, které byly před těmi čtyřmi lety v podstatě na nule. Myslíme na širokou základnu motorsportu pro budoucnost. Vybudovali jsme akademie pro děti, disciplíny autokros, motokros, motokáry, silniční motocykly si mohou vyzkoušet už ve velmi nízkém věku, přitom je to pro rodiče finančně velmi dostupné.

Rozvíjíme také oblast obecného motorismu, to je ta služba společnosti, z nuly jsme zahájili řadu projektů v oblasti zvyšování silničního provozu, na které úspěšně získáváme finanční podporu, ta největší, 40 milionů korun, je z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. O kvalitě našich projektů svědčí, že se nám daří získávat i granty v celosvětové konkurenci od Mezinárodní motocyklové federace FIM a Mezinárodní automobilové federace FIA. Daří se nám popularizovat veteránské hnutí. Náš klubový dům, dílo věhlasného architekta Pavla Janáka a státem vyhlášená kulturní památka, otvíráme veřejnosti zajímavými akcemi. Podařilo se nám prosadit státní vyznamenání prezidenta republiky vloni pro královnu volantu Elišku Junkovou, letos pro motokrosaře století Jaroslava Faltu. I těmito aktivitami zvyšujeme povědomí o Autoklubu ČR ve společnosti.

Pro mladé závodníky je asi nejtěžší začít svoji kariéru bez patřičného finančního zázemí. Dokáže jim Autoklub ČR nabídnout šanci, jak tuto bariéru překonat?

Nejúspěšnější mladé sportovce podporujeme prostřednictvím projektu ACCR Czech Talent Team. Vedla mě k němu inspirace British Talent Teamem a i v českém prostředí se tento koncept velmi dobře ujal. Dnes v něm máme kolem deseti závodníků z různých disciplín a cílem je masivně je podpořit tak, aby dosáhli dobrých výsledků v mistrovství světa nebo Evropy. To se nám už daří, připomenu třeba Filipa Mareše, loňského juniorského mistra Evropy v rallye, motocyklisty Filipa Salače, Petra Poláka, Davida Fabiána, Kryštofa Koubleho a další znají všichni ze seriálů mistrovství světa a určitě o těch klucích ještě hodně uslyšíme.

Jak moc je těžké prosadit českého juniora do světa "velkých závodů", což se povedlo na příkladu Filipa Salače?

Je to extrémně těžké, protože jsme malá země, komerčně nezajímavá. Pokud je český jezdec stejně talentovaný jako jeho vrstevník z Německa, Španělska nebo Francie, tak tým sáhne po závodníkovi ze státu s větším trhem, což je důležité samozřejmě zejména z hlediska sponzorů. Takže náš jezdec musí mít větší talent a musí být prostě lepší.

Počet členů hlídá elektronická databáze

Kde naopak vidíte rezervy, co se dalo udělat jinak či lépe?

Všechno se dá dělat lépe, ale co mě štve, je ta zmiňovaná dotační krize českého sportu po korupční aféře na ministerstvu školství. No a nás i celou společnost srazila zpátky ta letošní koronavirová krize. Měli jsme velké plány, ale co se dá dělat. Tyto dvě záležitosti mě mrzí, mohli jsme být dále.

Jak se vám daří skloubit působení ve funkci prezidenta Autoklubu ČR s vaším dalším pracovním vytížením?

Advokacii se poslední čtyři roky věnuji okrajově, ve vybraných sportovních kauzách. Práci pro Autoklub ČR stíhám bez problémů. Mám to štěstí, že se můj koníček stal mým povoláním, funkci prezidenta beru jako výzvu a poslání.

V minulosti proběhla kauza s umělým navyšováním počtu členů Autoklubu ČR mezi lety 2010 až 2012. Jaká jste učinil opatření, aby se podobné machinace neopakovaly?

Už od roku 2014 máme elektronickou databázi s přesným aktuálním stavem členské základny. Byli jsme jednou z prvních a dodnes jednou z nemnoha organizací, která zavedla elektronický rejstřík členů.

Ostře jste se ohradil proti e-mailu vašeho protikandidáta Adama Eliáše pod názvem "Autoklub nevzkvétá". Jak podle vás tedy během vašeho volebního období vzkvétal?

Soudný člověk si udělá obrázek sám. Autoklub ČR je mnohem víc vidět, rozvíjí hezké projekty, věnuje se talentům, podílí se na mnoha akcích. Oproti minulosti jsme doslova otevřeli Autoklub ČR veřejnosti a dáváme o tom hodně vědět. Povedla se spousta věcí, které se předtím pětadvacet let vůbec nedělaly. Nerozumím, co si Adam Eliáš představuje pod slovem nevzkvétání. Je to nesmysl a pomluva všech poctivých a zapálených autoklubáků, je to shazování výsledků jejich práce. Neštítí se psát tyto lži nejen obchodním partnerům Autoklubu ČR a tím nás připravovat o sponzorské příjmy, ale dělá ostudu i tím, že se obrací na vedení mezinárodních federací - alespoň vůči nim bychom snad měli táhnout za jeden provaz!

Škodí tím ne mně, ale celému Autoklubu ČR. Protože není hloupý a jistě si dobře uvědomuje, co dělá, stále více našich členů se mě ptá, kdo za tím vším asi stojí? Kdo platí nákladnou Eliášovu kampaň? Máme mnoho nepřátel, kteří mají zálusk na sportovní autoritu už od 90. let. Čelili jsme útokům v FIM v roce 2012, pak opakovaně ve FIA a FIM v letech 2017 a 2018. Lidé mi říkají, že historie se opakuje. Víme dobře, kdo chce Autoklub rozvrátit, a mrzí mě, že se k tomu Adam Eliáš propůjčil.

České závody se staly pro svět vzorem

Motorismus stejně jako celou ekonomiku výrazně postihla koronavirová krize. Jaká jsou podle vás nejdůležitější opatření, která by pro zmírnění jejího dopadu měl Autoklub ČR udělat?

No, hlavně my už jsme ta opatření udělali. Jsem hrdý na to, že Autoklub ČR významně přispěl k otvírání společnosti po jarní karanténě. Už v dubnu jsme prosadili obnovení provozu polygonů v centrech bezpečné jízdy. V květnu jsem pak jednal s tehdejším náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou a podařilo se nám dohodnout podobu manuálu pro konání sportovních podniků s diváky, podle kterého se pak rozjížděly i ostatní sporty. Snad jako úplně první v rámci Evropy jsme zahájili šampionáty motorsportu, díky čemuž u nás startovala třeba v motokrosu řada jezdců mistrovství světa. Ekonomický dopad v důsledku mimořádných opatření už samozřejmě zaznamenáváme a vypořádáváme se s ním. Stejně jako další organizace čerpáme finanční prostředky z programu Národní sportovní agentury Covid-Sport. Cestou do budoucna je nedopustit zásadnější výpadek od sponzorů ze soukromého sektoru, pracujeme na tom, aby byl co nejnižší.

Adam Eliáš má pro svoji kandidaturu podporu osmnácti klubů, vy 103. Cítíte se jako jasný favorit voleb?

Za daleko důležitější považuji, jaké kluby mě podporují. Jde o základní stavební kameny Autoklubu ČR, tradiční kluby, které mají za sebou velkou členskou základnu a desetiletí úspěšných pořadatelských aktivit. Zlatá přilba Pardubice, Barum Czech Rally Zlín, AMK Karosa Vysoké Mýto, AMK Nepomuk, PAMK, AMK Zálesí Humpolec, AMK Nová Paka, a řada dalších. Působí v nich lidé, kteří se věnují této činnosti celý život a pro motoristický sport udělali obrovský kus práce doma i v zahraničí. Právě na nich stojí Autoklub, a právě tyto kluby představují ten skutečný Autoklub. S těmito kluby a lidmi se nemohou rovnat ti, kteří se v našem prostředí pohybují pár let. To mi dodává důvěru daleko víc.

Pokud byste byl zvolen na další čtyři roky, udělal byste nějaké zásadní personální změny ve svém týmu?

Před čtyřmi lety, stejně jako teď, nekandiduji sám. Je naivní představa, že se stanete prezidentem a budete řídit Autoklub sám, potřebujete lidi v prezídiu, na které se můžete spolehnout a kteří do toho jdou od začátku s vámi. Stejný tým jako kandidoval tehdy, se mnou do toho jde i letos. Jsou v něm jen drobné změny, považuji ho za optimální. Složení celého našeho týmu, stejně jako naše vize najdou zájemci na webu www.autoklub2024.cz. Já a mí kolegové za sebou máme desetiletí zkušeností, nejsme žádní zelenáči, kteří přicházejí z ulice, a zároveň se nemusíme chlubit obsáhlými životopisy, protože nás všichni autoklubáci dobře znají a vědí, co máme za sebou.

 

Právě se děje

před 8 hodinami

V Pardubicích došlo ke srážce sanitky s autem, dva záchranáři jsou zraněni

Sanita zdravotnické záchranné služby a osobní auto se dnes před polednem srazily na světelné křižovatce v centru Pardubic. V sanitě jeli dva záchranáři, kteří utrpěli zranění a byli převezeni do nemocnice. Žádného pacienta nevezli. V osobním autě jeli dva dospělí a dvě děti, nikdo z nich zraněn nebyl. ČTK to řekla mluvčí policie Dita Holečková.

Zdroj: ČTK
Další zprávy