Valná hromada FAČR • 10:00

Živě: FAČR si volí nového předsedu

Dobrý den, vítejte u on-line přenosu z mimořádné valné hromady FAČR, na níž by měl být zvolen nový předseda asociace. Oficiální program VH by měl začít kolem 10.00.

10.00

O post předsedy FAČR se utkají pouze dva kandidáti - bývalý generální sekretář fotbalového svazu Petr Fousek a ředitel společnosti STES Martin Malík. Vše důležité k dnešní volbě najdete ZDE.

10.00

V dnešní volbě půjde nejen o pozici předsedy, ale ještě víc je diskutovaná pozice místopředsedy za Čechy. Na ní kandiduje Roman Berbr, jenž ve volbě předsedy podporuje Martina Malíka.

10.00

To, že by byl Berbrovou loutkou, ovšem Malík odmítá. "Nechci, aby to vyznělo tak, že Malík říká, že umí zkrotit Berbra. Známe se čtyři roky a po celou tu dobu s ním funguju tak, že když mám na něco jiný názor, používám logické argumenty a vysvětlím, proč to dělám tak, jak to dělám," říká Martin Malík. Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.

Martin Malík
Martin Malík | Foto: Milan Kammermayer
10:02

Delegáti se pomalu scházejí na svých místech. Mimořádná valná hromada FAČR by měla co nevidět začít.

10.06

Protiberbrovskou opozici vede do volby Petr Fousek. Podle člena komisí UEFA a FIFA je potřeba změnit systém řízení českého fotbalu. Rozhovor s Petrem Fouskem si můžete přečíst ZDE

Petr Fousek
Petr Fousek | Foto: Milan Kammermayer
10:10

Účast delegátů se blíží 100 procentům, valná hromada je usnášeníschopná. Předsedajícím byl zvolen generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.

10.14

Delegáti velkou většinou odsouhlasili jednací řád dnešní valné hromady. Nyní promluví zahraniční hosté.

10:26

Grigorij Surkis, viceprezident UEFA a ukrajinský miliardář apeluje na to, že celá fotbalová rodina musí být jednotná. "V současné době musí fotbal bojovat s množnými negativními jevy, jako jsou domluvené zápasy, používání dopingu, rasismus nebo homofobie. Ale existují i jiné hrozby jako netransparentní řízení, řevnivost či neekonomické hospodaření. Tady pomůže pouze pečlivá, promyšlená práce, konstruktivní dialog," říká.

10:29

"Dnes máte za úkol najít společný jazyk. Přijel jsem ne proto, abych dával rady, ale abych vám jménem UEFA a jejího předsedy Čeferina nabídl pomoc. Nyní musíte odhodit staré předsudky a upřednostnit budoucnost fotbalu," apeluje Surkis.

10:31

Za FIFA nyní promluví Bjorn Vassalo, ředitel oddělení národních asociací.

10:34

Také Vassalo apeluje na jednotný přístup delegátů. "Cíl fotbalu nás spojuje. Volby vždy přinesou nějaké rozdíly a různé vize. Ale poté, co se zvolí předseda, měli bychom se sjednotit. Toto je demokracie. Naším jasným cílem je stabilita."

10:42

Delegáti právě schválili pracovní komise. Složení mandátové, volební i návrhové komise prošlo bez hlasů proti.

10:46

Volební valná hromada má stoprocentní účast. Účastní se jí 202 delegátů, 128 z Čech, 74 z Moravy.

10:52

Na konci června podala SK Sigma Olomouc v návaznosti na uskutečněnou 19. řádnou Valnou hromadu na FAČR žalobu na neplatnost rozhodnutí Valné hromady, a to pro její údajný rozpor se zákonem a stanovami. Nyní žalobu stahuje. "Mezi Sigmou a federací došlo k dohodě, ve snaze o konstruktivní chování stahujeme žalobu," prohlásil Petr Konečný, místopředseda představenstva SK Sigma Olomouc.

10:52

Nyní přichází na řadu kruciální bod valné hromady, bude se hlasovat o změně stanov. Ještě předtím ale znovu promluví zástupci FIFA a UEFA.

10:57

Volební valnou hromadu si nenechal ujít ani bývalý předseda FAČR Miroslav Pelta.

Miroslav Pelta
Miroslav Pelta | Foto: Milan Kammermayer
11:01

Grigorij Surkis prohlásil, že pokud se delegáti nepodřídí změnám ve stanovách, bude FIFA nucena posoudit zřízení výboru pro normalizaci, který by převzal funkci strategického řízení místo výkonného výboru FAČR. To by znamenalo, že reforma stanov asociace by byla provedena externím orgánem.

11:03

Surkis dále apeluje na delegáty. "Pokud předseda nebude zvolen, tento scénář bude mít neblahé finanční důsledky a negativní vliv na image českého fotbalu." 

11:07

"Byl bych nerad, kdyby FIFA a UEFA musela vzít do ruky skalpel a řešit současnou situaci. Věřte mi, že tato hrozba tady je. Žádám vás, abyste se stali poslušnými členy asociace," řekl Surkis a rozesmál sál.

11:15

Reakce některých delegátů popudila Bjorna Vassala: "Nechtěl jsem mluvit podruhé. Nemůžu akceptovat, že někteří lidé v sále neberou celou situaci vážně, že tady někteří nerespektují jeden druhého. Máme být vzorem, jak se pak mají respektovat ostatní. Je tady prostor pro to, aby obě komory pracovaly společně."

11:18

Moravská komora předložila protinávrh návrhu výkonného výboru. Ve 4. kole je podle něj kritériem součet procentuálního zisku hlasů přítomných delegátů z každé komory a až v 5. kole prostý součet hlasů napříč oběma komorami.

11:23

K řečnickému stolku se postavil Roman Berbr. Ještě než předložil návrh české komory, zhodnotil půlrok od červnové valné hromady. "Tuto verzi Češi projednali třikrát, moravská strana ani jednou. Za půl roku jste neprovedli vůbec nic. Až generální sekretář FAČR na žádost místopředsedy UEFA svolal zasedání vaši komory. Říkám otevřeně: neměli jste úmyslně žádné informace, nemluvili jsme spolu. Otázka zní: můžeme se dohodnout, když spolu nemluvíme? Sedm dní před valnou hromadou na výkonném výboru vaši zástupci nepředložili žádný návrh. Dnes místo toho, aby obě strany byly dohodnuté, přicházíte s protinávrhem. Návrhy si házíme přes zeď jako Izraelci s Palestinci. Porušujeme tím stanovy."

11:26

"Do určité míry vám může přijít chování UEFA a FIFA jako vydírání," obrací se Berbr na moravské delegáty. "Jsme všichni citliví na slovo normalizace," říká, přičemž výrok vzhledem k jeho minulosti působí úsměvně. 

11:28

Berbr se opřel i do kandidáta na předsedu Petra Fouska, který podle něj bagatelizoval výhrůžky UEFA a FIFA. "Chlapi, nucená správa není legrace. Proč nejsme schopni se dohodnout? Proč mi nikdo nezavolal? Prosím, zvažte to, abychom postupovali jednotně." apeluje Berbr na Moravu.

Roman Berbr
Roman Berbr | Foto: Milan Kammermayer
11:33

Berbr navrhuje protinávrh moravskému návrhu: "v prvním kole je předseda zvolen, pokud získá nadpoloviční většinu přítomných delegátů. Ve druhém kole je zvolen ten kandidát, jehož prostý součet hlasů získaný dohromady v obou komorách je vyšší. Tam se může stát, že to přijde fifty-fifty jako kdysi s Ivanem Haškem, třetí kolo je opakování druhého a čtvrté kolo, byť jsem tomu nedával naději, je los."

11:35

Valná hromada je nyní přerušena, scházejí se jednací skupiny obou komor.

12:01

Mimo svůj program se nyní sešla celá moravská komora. Delegáti diskutují, jak se postavit k výzvě Romana Berbra a zástupců UEFA a FIFA.

12:18

Mimořádná valná hromada bude za pár chvil pokračovat. Delegáti se pomalu trousí na svá místa.

12:25

Moravská komora stahuje svůj protinávrh na změnu stanov. Stejně tak stahuje návrh česká strana. V tuto chvíli je jediný návrh, a to výkonného výboru - v případném čtvrtém kole tedy rozhodne prostá většina napříč oběma komorami.  

12:28

Valná hromada se znovu přerušuje. Nyní delegáti tajně hlasují o tom, zda o schválení stanov dle návrhu výkonného výboru budou hlasovat tajně.

13:18

Obě komory se nadpoloviční většinou shodly na tom, že hlasování o návrhu stanov předložených výkonným výborem bude tajné. K tomu se valná hromada dobrala po necelé hodině.

13:20

"Moravské komoře děkuji," prohlásil místopředseda Berbr. "Chtěl bych vám dát nabídku. Když změna stanov projde, výkonný výbor nebude schvalovat statuty pro Moravu, bude to vaše autonomie," slíbil delegátům, že nebude zasahovat do tamních řídících komisí.

13:26

Nyní se delegáti odebrali k samotnému hlasování o změně stanov. Pokud návrh výkonného výboru projde v obou komorách, bude to znamenat nejen to, že si valná hromada dnes zvolí předsedu, ale také fakt, že jím s největší pravděpodobností bude Martin Malík, který má podporu v početnější české komoře. 

14:01

Zvrat v dosavadním průběhu valné hromady. Byť moravská komora udělala vstřícný krok a stáhla svůj návrh na změnu stanov, návrh výkonného výboru moravští delegáti v tajné volbě neodhlasovali.

14:04

V české části hlasovalo pro změnu stanov 125 ze 128, v moravské části pro 22 delegátů ze 74.

14:07

Roman Berbr nyní vyzval bývalého šéfa FAČR Miroslava Peltu, aby delegátům "vypověděl svůj životní příběh."

14:17

Miroslav Pelta pronesl emotivní proslov směrem k moravské komoře. "Za doby mého působení jsme udělali dobře spoustu věcí, ale špatně jsme je prodali mediálně. Nechtěl jsem vystupovat před stanovami, ale dneska byla chvíle, kdy jste se mohli se zbavit osobní odpovědnosti. Je tady jeden z nejsilnějších zástupců UEFA. Člověk, který má sílu. Dneska po nás federace chtěly racionální rozhodnutí. Morava je úplně nemocná, že je na ně poslal Roman Berbr," hřímal Pelta.

14:20

Bývalý předseda FAČR se vrátil ke květnovému zadržení Policií ČR. "Stal se průser, mě vzali na vazbu. V ten moment měl přijet moravský místopředseda Zdeněk Zlámal a říct: já jsem lídr. Ale neudělal to. Na Moravě není silný člověk, poslední byl Jiří Kubíček, dokud byl normální. Zdeněk je výborný kamarád, ale špatný funkcionář, to jsem mu řekl i do očí," vykládal Pelta.

14:23

Ten, kdo v krizové době převzal zodpovědnost, byl podle Pelty právě Berbr. "S Romanem jsme občas měli krizové situace. Listkiewicz neListkiewicz a další věci. Ale kdyby to ve finále na sebe nevzal Roman, byli bychom normálně paralyzovaní. kdyby tam nebyl někdo, kdo má koule, skončilo by to špatně," prohlásil Pelta.

 

Miroslav Pelta
Miroslav Pelta | Foto: Milan Kammermayer
14:29

Pokud bude zvolen Martin Malík, Miroslav Pelta by mohl zaujmout místo něj pozici ředitele marketingové společnosti STES. "Chci ve fotbale zůstat, jsem předseda představenstva STESu, chci pomoci. Martin Malík je správné jméno, umí dělat byznys, Petru Fouskovi, kterého mám také rád, jsem řekl, že si ho dokážu představit jako funkcionáře na úrovni komisí," řekl Pelta, který se vrátil i ke své kauze. "Kdyby mně chytli s taškou plnou peněz, tak neřeknu, ale když je řečeno, že jsem chtěl lepší pozici pro fotbal… Ohromně mě zklamala bývalá ministryně Valachová, jak se zachovala k bývalé náměstkyni Simoně Kratochvílové, nebo předseda olympijského výboru Jirka Kejval, ten měl jedinou starost, abych odstoupil z ČOV.

14:33

Ještě před samotnou tajnou volbou pronesli svůj projev oba kandidáti do čela výkonného výboru. Jako první promluvil Petr Fousek.

14:38

"Věci posledních měsíců ukázaly, že některé struktury fotbalu v České republice potřebují alternativu a změnu. Určité věci v českém fotbale nefungují tak, jak by měly. Můj program má čtrnáct bodů, pět nejdůležitějších vám připomenu - úspěchy A týmu i mládeže, akceschopnost, kredibilitu, demokratičnost, transparentnost," řekl Petr Fousek

Petr Fousek
Petr Fousek | Foto: Milan Kammermayer
14:39

"Je mi líto, že jsme záležitosti, které bychom měli vyřešit sami, přenesli pod kompetenci UEFA. Myslím si, a říkám to naplno, že bychom měli zabránit balkanizaci českého fotbalu. Vyjádřil jsem svůj názor na hrozící sankce a vznik komisí ze strany UEFA. My uvnitř asociace musíme vyčerpat všechny prostředky pro to, abychom vyjednali všestranně průchozí názor. Žádám o podporu i v této nelehké situaci pro fotbal, protože fotbal je víc než každý z nás," dodal Fousek.

14:47

Martin Malík byl ve svém projevu ještě stručnější. "Musím říct, že dosavadní průběh valné hromady, přestože se nám nepovedlo odsouhlasit nové stanovy, mě naplňuje optimismem, po dlouhé době spolu otevřeně komunikujeme, nasloucháme si. Pro nejbližší budoucnost, kde nás změna stanov tak či tak čeká, je to krok správným směrem. Doufám, že po dnešní valné hromadě odsud odejdeme s novým vedením. A prosím vás, abyste se rozhodli ve prospěch českého fotbalu," prohlásil.

Martin Malík
Martin Malík | Foto: Milan Kammermayer
14.47

Nyní delegáti hlasují v 1. kole volby. V něm potřebuje potenciální předseda FAČR nadpoloviční většinu v každé z komor. 

15:02

Delegáti zvolili předsedu FAČR, stal se jím Martin Malík!

15:05

Martin Malík získal v české komoře 120 hlasů ze 128, v moravské komoře 55 hlasů. Zisk Petra Fouska: česká komora 7 hlasů, moravská 18 hlasů. 

15:13

A jaká byla první slova nového předsedy FAČR Martina Malíka? "Cítím silný mandát a mám radost. Důvěry, že jste měl zvolili už v prvním kole, si velmi vážím a vnímám v ní odpovědnost. Musíme navrátit českému fotbalu podporu veřejnosti i výsledky. Na cestě nás čeká spousta práce, musíme povýšit fotbal nad naše vlastní preference a zájmy. Po dnešní valné hromadě mám velmi dobrý pocit z toho, že jsme na tuto cestu vykročili, i když se stanovy nezměnily, tak věřím, že se s tím dokážeme vypořádat," prohlásil 

15:18

Po volbě předsedy ještě jednou vystoupil zástupce UEFA Grigorij Surkis. Na jednu stranu ocenil, že se delegátům podařilo zvolit předsedu a poblahopřál Martinu Malíkovi, na druhou zástupce českého fotbalu dosti nevybíravě sepsul za to, že nevyslyšeli požadavky UEFA a FIFA a nezměnili volební systém tak, aby se patová situace neopakovala.

15:22

Podle slov místopředsedy UEFA zřejmě ustanoví normalizační komisi, která by měla začít fungovat v únoru a která by měla řešit změnu volebních stanov FAČR. 

15:26

"Upřímně vám chci říct, že jsem poněkud zklamán. Mrzí mě především to, že FAČR neprojevila jednotu v postoji ke krokům UEFA a FIFA. V průběhu posledních dvanáct dní jsem u vás podruhé. Po setkání s představiteli Moravy jsem si myslel, že jsme našli společný jazyk a že se chápeme, ale nestalo se tak, což mě překvapilo. Když nedodržujete pravidla silničního provozu, dostanete pokutu. Pak vám seberou řidičák. Já říkal, že míč je na vaší straně, a vy jste nám ten míč vrátili. Navrhneme výboru, aby ustavil normalizační výbor, ale ne v červnu, tak aby tento výbor byl ustanoven už v únoru či březnu," prohlásil Surkis.

15:27

Právě byl zvolen místopředseda za Čechy. Jediným kandidátem byl Roman Berbr, Pavel Marek kandidaturu vzdal. Aklamací byl zvolen Roman Berbr se ziskem 117 českých delegátů, 3 byli proti, 4 se zdrželi. 

Roman Berbr
Roman Berbr | Foto: Milan Kammermayer
15:37

Mezi novináře přišel neúspěšný "finalista" Petr Fousek. "Byl to velmi náročný souboj, nejednalo se o pouze volbu valné hromady, ale i proto, že jsou tu důležité skupiny - veřejnost, média, politici, sponzoři. Za co jsem velmi vděčen, je podpora bývalých reprezentantů. Život běží dál, porážky ke sportu a fotbalu patří, Martinovi Malíkovi gratuluji."

16.00

Moravští delegáti nyní odvolili prvního místopředsedu FAČR za Moravu. Svou pozici obhájil Zdeněk Zlámal, když získal 38 hlasů ze 73 platných. Předsedkyní Řídící komise pro Čechy se stala Dagmar Damková, která byla jako jediný kandidát zvolena aklamací.

Na valné hromadě FAČR neschází ani Dagmar Damková, obhajujje pozici předsedkyně Řídící komise Čechy.
Na valné hromadě FAČR neschází ani Dagmar Damková, obhajujje pozici předsedkyně Řídící komise Čechy. | Foto: Milan Kammermayer
16:03

To je z naší strany vše. Děkujeme za pozornost a přejeme příjemné odpoledne.

Právě se děje

před 9 minutami

Tyčkař Kudlička je poosmé halovým mistrem republiky

yčkař Jan Kudlička se poosmé stal halovým mistrem republiky. Mezi muži se díky dnešnímu vítězství za 554 centimetrů posunul na druhé místo historických tabulek nejúspěšnějších atletů. Více titulů v hale nasbíral jen bývalý výškař Jaroslav Bába, který jich má jedenáct.

Bronzovému medailistovi z HMS 2014 Kudličkovi na výšce 554 centimetrů odpadl poslední domácí konkurent Matěj Ščerba, který zapsal 533 cm. Staronový šampion, který loni získal na halovém mistrovství republiky stříbro, si pak nechal zvednout stojany na 561, ale při pokusech o nejlepší český výkon sezony neuspěl.

"Letošní halová sezona byla o chloupek lepší než ta loňská, ale byli jsme zvyklí na lepší sezony. Doufám, že ta další, tedy letní, bude lepší. Pocitově převládá optimismus, výkonově ne, 560 mě letos neuspokojilo. Vím, jak vypadaly tréninky, pocitově to bylo o hodně lepší než ty výkony," řekl v rozhovoru na ploše.

Obrovskou radost měl z pátého titulu na 60 metrů překážek někdejší halový mistr Evropy Petr Svoboda, který závodil letos poprvé. Překážky si pětatřicetiletý závodník pražského Olympu při tréninku postavil teprve před šesti dny. "V neděli jsem zkusil techniku, v úterý náběhy, dneska jsem běžel rozběh a pak finále. Tenhle čas mě, doufám, nechá ve středisku a připravit se na olympiádu. A hlavně zůstat zdravý. Jelikož mi halová sezona začala dnes, tak byla úžasná a zároveň optimistická," radoval se z vítězného času 7,66. To je nejlepším český výkon sezony, ale o 22 setin pomalejší než Svobodův český rekord.

Předčasně skončila snaha Jana Veleby o rekordní šestý titul na šedesátce. Kvůli zranění se musel na poslední chvíli odhlásit. "Včera (v pátek) při rozcvičení jsem ucítil lehkou bolest v tříselné oblasti a následné lékařské vyšetření potvrdilo, že je tam svalové zranění, asi i dírka. Na nějaké závodění by to nebylo," uvedl na svazovém facebooku.

Zdeněk Stromšík tak měl ulehčenou cestu ke druhému titulu za sebou. Závodník domácího SSK Vítkovice zvítězil v čase 6,64, čímž vyrovnal vlastní rekord šampionátu z loňského roku.

Potřetí za sebou vyhrála šedesátku Klára Seidlová, která časem 7,27 sekundy zaostala o čtyři setiny za svým českým rekordem. Posedmé se halovou mistryní ČR stala koulařka Markéta Červenková, která si posunula letošní maximum na 16,81 metru.

Vynikající výkon v rozběhu na 400 metrů předvedla Lada Vondrová, která si vylepšila osobní rekord z Czech Indoor Gala o třináct setin na 52,12 a zařadila se na páté místo letošních evropských halových tabulek. V neděli by ji před finále čtvrtky měl čekat ještě rozběh dvoustovky. Finále na 200 metrů případně poběží půl hodiny po své hlavní disciplíně.

Zdroj: ČTK
Další zprávy