Peltově fotbalu vytkli kontroloři minimum, šli po Autoklubu

Luděk Mádl Luděk Mádl
2. 2. 2015 13:45
Nejvyšší kontrolní úřad vytkl Autoklubu ČR neoprávněné užití dotací ve výši 5,5 milionu, nedostatky shledal také u fotbalové asociace a dalších sportovních svazů
Miroslav Pelta si může gratulovat, kontrola NKÚ našla v hospodaření s dotacemi jen minimální chyby
Miroslav Pelta si může gratulovat, kontrola NKÚ našla v hospodaření s dotacemi jen minimální chyby | Foto: CPA Eduard Erben

Praha - Miroslav Pelta, předseda Fotbalové asociace ČR, si před několika týdny na setkání s novináři pochvaloval, jak dobře dopadla kontrola čerpání státních dotací, kterou na Strahově prováděl Nejvyšší kontrolní úřad.

Úplně bez poskvrnky ale nebyla. Deníku Aktuálně.cz se podařilo získat podrobnou zprávu, ve které kontroloři vyčítají fotbalové asociaci neoprávněné užití peněžních prostředků státního rozpočtu v úhrnné výši 657 000 korun.

Jiné sportovní spolky a organizace ale při kontrole dopadly hůř. Například Autoklubu ČR vytkli kontroloři neoprávněné užití sumy 5,46 milionu, kritice podrobili i Český tenisový svaz, kde podle NKÚ neoprávněně použili prostředky od státu ve výši 1,7 milionu korun na projekt, který nesplnil účel dotačního programu III.

Nejzásadnější výtky v problematice rozdělování státních dotací na sport každopádně směřovala zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu na adresu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. O tom podrobně píšeme ZDE.

Kontrola se týkala čerpání peněz z neinvestičních dotačních fondů III, IV a V ministerstva školství, a to v letech 2011-2013.

Za tu dobu zinkasovala Fotbalová asociace ČR ve zmíněných dotačních programech ministerstva celkem 455 milionů korun.

Když tedy Nejvyšší kontrolní úřad označil za neoprávněně užité prostředky částku ve výši 504 000 korun, nutno míti na paměti, že jde jde pouze o desetinu procenta celkové sumy, tedy malou kapku v moři.

Oblečení pro futsal = sport pro všechny?

Podle NKÚ porušila fotbalová asociace podmínky, za kterých jí byly prostředky v této výši ze státního rozpočtu poskytnuty. Například použila poskytnutou dotaci ve výši 280 000 korun na nákup vycházkových souprav, sportovního oblečení a obuv pro A-tým, jak uvedla zpráva.

Původní interpretace, že jde o reprezentační A-tým, se ale ukázala jako chybná.  Omlouvám se se za ni.

Ve skutečnosti jde podle informací z FAČR o A-tým chrudimského futsalového klubu. Podle kontrolorů šlo o čerpání mimo program nadepsaný jako všeobecná sportovní činnost - tzv. sport pro všechny, na který se tato dotace vztahovala.

"Futsalovému klubu FK Era-Pack Chrudim poskytla FAČR část dotace ve výši 280 000 korun. Nález se tedy přímo nedotýká FAČR. Z podmínek dotace přitom zcela jasně nevyplývá, že nákup sportovního vybavení je v rozporu s podmínkami dotace," vysvětluje Ondřej Lípa, ředitel komunikace FAČR.

Další zjištěné pochybení v souvislosti s FAČR se týkalo poskytnutí částky 40 000 korun z programu Všeobecná sportovní činnost na organizaci fotbalového turnaje Romů. "Tato částka neputovala přímo na zdravotně postižené občany, ale sociální a morální charakter užití dotace byl zachován," argumentuje Lípa.

Podobným případem je dotace 55 000 korun ze stejného programu, kterou orgány FAČR nasměrovaly na organizaci turnaje Dětský domov Cup. a suma 30 000 korun užitá subjektem Liga lidských práv na organizaci turnaje Liga Cup 2013.

FAČR připouští, že dotace nesměřovala přesně dle předpisu ke zdravotně postiženým sportovcům, ale finální vyplacení dotace podle strahovských funkcionářů nešlo zcela mimo sociální a morální cílení, které bylo jejím záměrem.

"Poslední nález se týká probramu IV - Údržba a provoz sportovních zařízení, kdy FAČR poskytla dotaci 68 854 korun Fotbalové akademii Josefa Masopusta. Ta pak  bohužel poskytla dotaci dále subjektu, který byl obchodní společností," vysvětluje Lípa. "Dotaci jsme poskytli v dobré víře, bohužel není možné, aby asociace do detailu řešila, nebo konkrétně rozhodovala, jakým způsobem cílové subjekty finance použijí."

Kvůli tomu, jak mnohoznačně jsou dotační tituly popsány, pořádá FAČR osvětové semináře a vyplácení dotací důkladně kontroluje i její revizní komise.

Autoklub má problém s autokempem

Autoklub ČR dostal za tři sledované roky ve zmíněných třech dotačních programech ministerstva celkem 57,7 miilionu. Z toho hned 5,46 milionu, tedy prakticky desetinu, užil podle NKÚ neoprávněně, když porušil podmínky, za kterých mu byly tyto prostředky poskytnuty.

Zpráva vyčítá Autoklubu například 403 000 korun, za něž  hradil náklady související s provozem a údržbou autokempu, který nesloužil jako sportovní zařízení sloužící výhradně nebo převážně k provozování sportu.

"Většina těch výtek od NKÚ je ryze administrativního rázu, my se k celé té věci ještě vyjádříme podrobnější tiskovou zprávou," slibuje Roman Ječmínek, prezident Autoklubu ČR.

Uznává, že k pochybení došlo v otázce zmíněného autokempu. "Jedná se o autokemp u Hořic, který se používá k ubytování závodníků na soutěži 300 zatáček Gustava Havla nebo na české Tourist Trophy. Uznávám, že tam jsme to asi měli lépe uhlídat, aby prostředky z toho dotačního programu šly třeba na věž pro rozhodčí, a ne na provoz autokempu," řekl Roman Ječmínek pro Aktuálně.cz.

Českému volejbalovému svazu napočítali kontroloři neoprávněné užití dotace ve výši 1,2 milionu korun. Konkrétně se jim nelíbilo vyplacení 800 000 Kč jako úhrady nájemného  za tělocvičku Sportovního klubu Hala Lužiny. Nesplněna totiž zůstala podmínka, že za dotaci od státu mohlo být dlouhodobě pronajmuto sportovní zařízení leda od vlastníka, jímž je obec, město či státní instituce.

Česká obec sokolská dle NKÚ neoprávněně užila 657 000 korun. Z toho 528 000 použili sokolové na úhradu za práce provedené v objektu, který který kontroloři vyhodnotili spíš jako restauraci, divadlo a hotel. Nikoli jako objekt sloužící výhradně nebo převážně k provozování sportu.

Florbalistům vytkli kontroloři užití dotace ve výši 191 000 korun, asociaci stolního tenisu pak 50 000 korun. Tenisový svaz, vedený Ivo Kaderkou, který podle NKÚ neoprávněně užil 1,7 miliionu korun na projekt, který nesplnil účel programu III, už jsme zmiňovali.

Ideálně nedopadla ani kontrola dotačního hospodaření ve spolku Orel. Tam kontroloři napočítali neoprávněné užití státních prostředků na sumu 766 000 korun.

 

Právě se děje

Další zprávy